Den flexibla elektronikmarknaden kommer att nå 250 000 000 000 USD 2025

Framsteg inom var och en av dessa applikationer ger nya möjligheter för tillväxt och expansion av den flexibla elektronikmarknaden.

Gratis PDF för fullständig information med tekniska genombrott

Den flexibla elektronikindustrin kännetecknas av en ökande efterfrågan på elektroniska produkter som är mer kompakta, lättare, grövre och förbrukar mindre ström. Huvuddragen hos flexibel elektronik uppfyller de flesta av dessa krav. Flexibel elektronik har relativt låga tillverkningskostnader, kan integreras i ett antal industriella, konsument- och militära tillämpningar, har flexibla strukturer och är mer motståndskraftig mot stötar.

Enligt marknadsexperter kommer den globala flexibla elektronikmarknaden att nå 250 000 000 000 USD till 2025 och kommer att registrera tvåsiffrig tillväxt under denna period.

Konsumentelektronikmarknaden kommer att bevittna ett stort steg med tillkomsten av flexibel elektronik, med populära produkter som smartphones, tv-apparater och surfplattor som genomgår förvandling.

Flexibel elektronisk marknadsinsikt

Flexibla elektroniska marknadssegment rapporterar som: logik och minne, sensorer och andra elektroniska komponenter, displayer, belysning och ström (solceller och batterier). Ledande marknadsaktörer inom den flexibla elektronikindustrin som presenteras i denna marknadsundersökningsrapport är: Asahi Kasei, ACREO, Asahi Glass, Cambrios, BASF och DaiNippon printing.

Denna forskningsrapport på den flexibla elektronikmarknaden tar hänsyn till aktuell teknisk och regulatorisk utveckling som kan uppmuntra eller begränsa tillväxten på denna marknad. Vi använder Porters femkraftsanalys för att fastställa framtida marknader för både köpare och leverantörer. Denna rapport profilerar också de bästa enheterna på marknaden, deras framtida tillväxtutsikter, den senaste utvecklingen och produktportföljen. Data presenteras i form av kvalitativ analys och grova tabeller och grafer.