Hur man köper elektronik i grossistledet

Nuförtiden vet vi kanske att ny elektronik kommer att kosta oss mycket pengar om vi köper dem direkt från butiksinnehavaren. Så hur köper man elektronik till lägre priser? För mig är ett bra sätt att köpa elektronik i grossistledet, eftersom det kommer att gynna oss mycket. Och du måste inse att du ombeds att göra […]

Hur man köper elektronik i grossistledet Read More

DEN NUVARANDE ARBETSMARKNADEN

way

Genom historien har maskiner hjälpt arbetare att producera mer produktion. Trots farhågor om att automatisering skulle bli av med jobb eller orsaka massarbetslöshet har tekniken ständigt lett till skapandet av nya jobb. Faktum är att historien har bevisat att i takt med att arbetsproduktiviteten ökade, så växte också arbetstillväxten. (Så har dock inte varit fallet […]

DEN NUVARANDE ARBETSMARKNADEN Read More

Teknologins inverkan på tillväxt och sysselsättning

way

INTRODUKTION De senaste framstegen inom artificiell intelligens och maskininlärning, som gav oss Watson och självkörande bilar, markerar början på en seismisk förändring i världen som vi känner den. Men stora innovationer (definierade som allmänt använd teknik som förbättras med tiden och har spillover-effekter som framkallar ytterligare framsteg) har funnits sedan början av inspelad historia. Från […]

Teknologins inverkan på tillväxt och sysselsättning Read More

Hur automatisering och teknik påverkar arbetet

way

Ny teknik har potential att stärka mycket av det vi vet om hur människor arbetar. Men störningar är en möjlighet såväl som en utmaning – med tanke på löftet om digitala talangplattformar och nya alternativ för självständigt arbete, till exempel. Många aktiviteter som arbetare utför idag har potential att automatiseras Tekniska förändringar har kontinuerligt omformat […]

Hur automatisering och teknik påverkar arbetet Read More